هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان زياد با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دانلود مقاله : هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان زياد با استفاده از الگوريتم ژنتيك

سيستم هاي توزيع عموما شعاعي هستند. اين نوع سيستم ها توان الكتريكي را از يك منبع، به بارها يي كه به في درهاي اصلي يا فرعي متصل هستند تحويل مي  دهند. جهت عملكرد مناسب سيستم هاي توزيع، خطاهاي بوجود آمده در هر يك از قسمتهاي شبكه بايد بنحوي از ساير بخش هاي سيستم مجزا شود كه اولا زمان  حضور خطا به حداقل برسد و ثاني ا تعداد مصرف كنندگاني كه تحت تأثير خطا قرار گرفته اند به حداقل برسند.حفاظت اضافهجريان بر اي تمام قسمتهاي مختلف يك سيستم قدرت امري مهم و ضروري است . در ي ك سيستم توزيع، عناصر حفاظتي بايد بگونه اي باهم هماهنگ شوند كه از قسمت هاي مختلف آن در برابر انواع خطاها حفاظت كند . در اين مقاله الگور يتم هماهنگ ي بصور تي است كه همه تجهيزات شامل رله ها ي جري ان زي اد، فيوزها، ركلوزرها، سكشنالا يزر ها به نحوي مناسب و بهينه و با استفاده از الگوريتم ژنتيك تنظيم و هماهنگ مي شوند. روش پيشنهادي با استفاده از نرم افزارهاي MATLAB و DIgSILENT بر رو ي يك شبكه توزيع نمونه  پياده سازي و نتايج آن تحليل و ارائه شده است.

تقي ابراهيمي- محمودسرلك-فرزاد مليجي-حسن دهقان-محمد فيروزفر
دانشكده برق، دانشگاه تفرش -دانشكده برق، دانشگاه فردوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *