هزينه هاي نهايي انرژي در نواحي باري بكمك مدل ESM

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – محاسبه هزينه هاي نهايي انرژي در

نواحي باري بكمك مدل ESM

دانلود مقاله : محاسبه هزينه هاي نهايي انرژي در نواحي باري بكمك مدل ESM  و ارزيابي تغيير ساعت مصرف بر هزينه كل

سيستم، مطالعه موردي ايران

اين مقاله نگاهي دارد به قيمت برق در نواحي باري

(ساعات پر باري و كم باري) و محاسبه آن با رويكرد مدل سيستمهاي انرژي .

گرچه تاكنون روشهاي متعددي براي بدست آوردن هزينه هاي توليد، انتقال و توزيع انرژي

الكتريكي در زمانهاي مختلف شبانه روز پيشنهاد گرديد ه و مورد استفاده قرار گرفته است و نيز همواره عوامل برونزاي

بسياري همچون ملاحضات اجتماعي و سياسي در تعيين تعرفه برق در نواحي مختلف تاثير بسزايي داشته است ولي در

رويكرد پيش رو سعي شده هزينه واقعي تحويل هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در زمانهاي پر باري و كم باري در

حضور ديگر حاملهاي انرژي از مرحله استخراج، فرآورش، تبديل و انتقال تا مصرف كننده نهايي  مورد محاسبه قرار گيرد.

در ادامه به بررسي اثر اعمال نرخ چند تعرفه اي در

جبران هزينه هاي انجام گرفته توسط سيستم انرژي به ازاي تحويل يك كيلو و ات ساعت انرژي الكتريكي

در منطقه خاص و ناحيه باري مشخص پرداخته خواهد شد و مشاهده

ميشود افزايش يك واحد انرژي الكتريكي در سمت مصرف كننده نهايي در نگاه جامع سيستم انرژي و در ناحيه كم باري

منجر به كاهش هزينه هاي كل سيستم مي شود.

بطريق برآورد كشش قيمتي انرژي الكتريكي، ميزان تغيير در تقاضاي برق در

ساعت پرباري بعلت اعمال نرخ واقعي آن و در نتيجه كاهش مصرف بررسي مي شود. در نهايت بكمك مدل نشان داده مي

شود كه پيك سايي چگونه و به چه اندازه در كاهش هزينه هاي كل سيستم و بهبود تابع هدف موثر واقع مي شود.

 

مهرام دانشگر اميرحسين فاكهي خراساني گلنوش رحيم زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *