هادي هاي هوايي روكش دار و نتايج حاصل از توليد نيمه صنعتي

اين مقاله ضمن مرور ويژگيهاي بكارگيري هاديهاي هوايي روكش دار در شبكة فشار متوسط توزيع به ارائه نتايج آزمايشگاهي حاصل از توليد نيمه صنعتي اين نوع ازهاديها با استفاده از روش ونيل سيلان مي پردازد. مهمترين مشخصات الكتريكي و مكانيكي اين هاديها معرفي شده و همچنين روشهاي رايج توليد آنها بررسي مي گردد.  ضمن ارائه مدل حرارتي هاديهاي هوايي روكش دار ، جريان مجاز آنها محاسبه شده و دلايل افزايش جريان نامي آنها نسبت به هاديهاي لخت بيان مي گردد. نتايج  حاصل از توليد هادي مذكور با استانداردهاي رايج مقايسه و كارآئي روش اجرا شده به اثبات مي رسد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *