شبكه عصبي مصنوعي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي نيروگاهي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي نيروگاهي

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي و مقايسه نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي نيروگاهي

خزش و خستگي از مهمترين عوامل كاهش عمر در اجزاي نيروگاهي از جمله هدرهاي نيروگاهي ميباشند، كه بسته به

شرايط بهرهبرداري و چگونگي روشن و خاموش كردن، نقش و اثر آنها متفاوت ميباشد. هدف از اين تحقيق، بررسي و

مقايسه نقش و اثر خزش و خستگي در كاهش عمر هدر مي-باشد.

دما و فشار اعمال شده بر يك هدر خروجي سوپرهيتر نهايي يك واحد 325MW به همراه ليست خروجيهاي اين واحد

در يك دوره كاري 8 سال و 9 ماهه جمع آوري شده است،

و سپس آناليز تنش 3 بعدي با اعمال دما و فشار بهره برداري بر آن در ANSYS انجام شده است، و به اين روش نقاط با حداكثر تنش تعيين گرديده و

تنش هاي حرارتي و مكانيكي آن نقاط و تغييرات آنها محاسبه شده اند .

 

محاسبات نشان ميدهند كه محل اتصال لوله هاي ورودي به هدر در

سطح داخلي هدر، نقاط بحراني هستند. اين تحليل نشان مي دهد كه سهم خزش در كاهش عمر در اين دوره بهره برداري با 148 راه اندازي

سرد،گرم و داغ نزديك به 20 برابر سهم خستگي ميباشد و از اين رو با تقريب منطقي مي توان از

نقش خستگي در محاسبات عمر باقيمانده هدر صرفنظر نمود.

سيد ابراهيم موسوي ترشيزي 1و 2، سعيد همتي 1

1. دانشگاه صنعت آب و برق، تهران،

2. پژوهشگاه نيرو، تهران، ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *