برچسب

نقد و بررسي استاندارد امنيتي IEC 62351

به دليل وجود تفاوتهاي محسوس بين سيستمهاي مخابرات صنعتي با سيستمهاي اداري، بازرگاني و جديد بودن سيستمهاي اتوماسيون پست، نميتوان از امكانات امنيتي موجود براي اتوماسيون پستها استفاده كرد . عملكرد سيستمهاي قدرت چالشهاي امنيتي بسيار زياد و متفاوتي با ساير صنايع دارد. اكثر اقدامات امنيتي تدبير شده براي پيشگيري از حمله مهاجمين اينترنتي است  يكي از مهمترين استانداردهاي امنيتي شبكهاي هوشمند كه IEC 62351نام دارد با جزئيات بيشتر معرفي شده و مشكلات اساسي و اجرايي آن مطرح خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *