نقاط مانور در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ايران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – ارائه يك الگوريتم كاربردي براي جايابي نقاط مانور
در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ايران

دانلود مقاله : ارائه يك الگوريتم كاربردي براي جايابي نقاط مانور در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ايران

 

در طراحي شبكه قدرت آگاهي از تغييرات اساسي در فلوي جريان در طول فرايند بازيابي بعد از بروز خطا در شبكه اهميت فراواني دارد.

امكان ايزوله كردن خطا و بازيابي ساير قسمت هاي شبكه، تنها در صورت وجود تجهيزات و

مسيرهاي از پيش طراحي شده ميسر مي باشد. براي برق رساني هر چه بيشتر مشتركين شبكه در صورت بروز خطا،

بايد مساله بازيابي شبكه براي تمامي نقاط شبكه از قبل پيش بيني شده باشد.

 

اين مقاله الگوريتمي را براي تعيين محل نقاط مانور به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع شعاعي ارائه مي كند. اين الگوريتم براي شبكه هايي ارائه مي شود كه

به صورت شعاعي بهره برداري مي شوند و براي افزايش قابليت اطمينان به صورت حلقه باز در مي آيند .

 

در نهايت اين الگوريتم بر روي شبكه توزيع نمونه پياده سازي شده و نتايج آن ذكر مي گردند .

عمليات مانوردر شبكه هاي قدرت امكان برق رساني به بخش هاي مختلف شبكه را در هنگام بروز خطا فراهم

مي كند.هدف از انجام مانور، بازيابي بيشترين مقدار بار خارج شده از شبكه در هنگام بروز خطا در قسمتي از شبكه مي باشد. منابع بسيار كمي در زمينه بازيابي شبكه

قدرت پس از وقوع خطا وجود دارد .

مرضيه كرمي/ هادي خطيبزاده آزاد/ داود جلالي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *