نامتعادلي ماشينهاي القايي متقارن تحت شرايط نامتعادلي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل عملكرد نامتعادلي ماشينهاي القايي متقارن تحت شرايط نامتعادلي همزمان روتور و استاتور

دانلود مقاله : تحليل عملكرد نامتعادلي ماشينهاي القايي متقارن تحت شرايط نامتعادلي همزمان روتور و استاتور

امروزه، به دليل كاربرد روزافزون ماشينهاي القايي، بررسي و تحليل عملكرد آنها تحت شرايط مختلف اهميت ويژه اي دارد چرا كه با دانستن رفتار دقيق ماشينها تحت هر  شرايط خاص مي توان از بروز هرگونه حادثه و صدمه اي كه ممكن است اتفاق بيافتد جلوگيري نمود. يكي از شرايطي كه ممكن است براي ماشينهاي القايي بوجود بيايد  نامتعادلي همزمان روتور و استاتور مي باشد. در اين مقاله به تحليل نامتعادلي همزمان استاتور و روتور ماشين القايي پرداخته شده است . هنگاميكه منابع تغذيه سه  فاز ماشينهاي القايي نامتعادل مي باشند، اين نامتعادلي سبب مي شود تا گشتاور و دور داراي نوسانات دو برابر فركانس منبع تغذيه شده و در نتيجه هارمونيك 3  (3f) در جريان استاتور ظاهر گردد . حال اگر روتور نيز دچار نامتعادلي گردد. چنانچه موتور به صورت چهارسيمه (اتصال سيم پيچهاي موتور به صورت ستاره بوده و سيم نول به مركز ستاره موتور وصل باشد) راه اندازي گردد،پارامتر (3f) كه در اثر نامتعادلي ولتاژ ايجاد گرديده افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد. به عبارتي، تاثير تشديدي نامتعادلي ولتاژ استاتور و نا متعاد لي روتور روي مولفه هارمونيك 3 جريان استاتور است. نتايج مطلوب به دست آمده از شبيه سازيها و همچنين نتايج به دست آمده بصورت عملي، بيانگر تاييد اين مطلب مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *