میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM

در این مقاله میرا کردن نوسانات پیچشی در سیستم های انتقال جبران شده سری خازنی مورد بررسی قرار میگیرد خازن های جبرانساز سری در خط انتقال باعث پدیده نوسانات زیر سنکرون SSR بیان شده است امروزه استفاده از ادوات FACTS مانند STATCOM به منظور بهبود توان انتقالی در شبکه پایداری ولتاژ و میرا کردن نوسانات توان بیشتر شده است در این مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM قرار گرفته در وسط خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *