مينيمم كردن طرح مدارات منطقي كه بيش از يك خروجي دارند با استفاده از يك الگوريتم كامپيوتري

در طراحي مدارات منطقي خيلي از موارد مايليم كه چند مدار با چند خروجي متفاوت را به صورت مينيمم دو سطحي )حداقل تأخير زماني با مينيمم گيتهاي منطقي( طرح كنيم بعنوان مثال طراحي مدارات منطقي با PALها ، اگر متغيرهاي ورودي و تعداد توابع )مدارات( زياد باشد مايليم اين كار را با كامپيوتر انجام دهيم، راه پيشنهادي من با استفاده از الگوريتم يك الگوريتم كامپيوتري براي طرح مينيمم دو سطحي مدارات منطقي پيشنهاد مي كند. تمام عكسهاي استفاده شده در اين مقاله از برنامه كامـپيـوتري كه بر اسـاس الگوريتم پيـشنـهادي نوشته ام تهیه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *