برچسب

مقاله موانع و راهكارهاي تامين مالي بهينه سازي مصرف انرژي

موانع و راهكارهاي تامين مالي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كشور

بيستمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

عدم تكافوي منابع مالي دولتي جهت تامين تقاضاي فزاينده انرژي الكتريكي در كشور و عدم مشاركت بخش خصوصي داخلي يا خارجي در زنجيره عرضه انرژي ميتواند در  آينده نه چندان دور به مانع جدي در مقابل توسعه زيرساخت هاي مورد نياز بخش برق مبدل شود. از سوي ديگر، يارانهاي بودن قيمت انرژي الكتريكي، انگيزه چنداني براي مصرف منطقي برق ايجاد نميكند و موجب ميشود بهينه سازي مصرف برق در كشور مورد كم توجهي قرار گيرد. همچنين كمبود منابع مالي جهت تامين مالي بهينه  سازي، روند توسعه اين صنعت در كشور را با كندي مواجه ساخته است.گسترش شركت هاي خدمات انرژي (اسكو) سياست جديدي است كه طي دهه هاي اخير در  كشورهاي توسعه يافته و بعضا كشورهاي در حال توسعه جهت گسترش اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، ضمن بررسي  موانع تأمين مالي بهينه سازي انرژي الكتريكي به معرفي الگوي اسكو به عنوان يك راه حل خواهيم پرداخت.

 

داود منظور  ، مرتضي فخاري
استاديار دانشگاه امام صادق(ع) ،  كارشناس ارشد اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *