برچسب

منطق فازي گره گشاي نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مکان در سیستم هاي مخابراتی غیر خطی

فرموله کردن مسئله کاهش اعوجاج ونویز کانال غیر خطی انتقال بعنوان یک مسئله بازشناسی الگو و کاربرد سیستم فازي با الگوریتم مینیمم مراتب بازگشتی و
تکنیکهاي پیشنهادي در استخراج الگوریتم و نهایتا استفاده از الگوریتم مذکور به منظور طراحی پارامترهاي سیستم فازي .

 

امیر حسین قدم السلطانی

دانشجوي سال سوم مهندسی مخابرات- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *