منطق فازي در كنترل زمان واقعي ولتاژ / توان راكتيو و كاهش تلفات در شبكه برق منطقه اي فارس

در اين مقاله با استفاده از منطق فازي روش جديدي براي كنترل ولتاژ/ توان راكتيو و بطور همزمان كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت ارائه شده است. صورت مسئله فراهم نمودن راه حلي است كه همزمان بهبود امنيت ولتاژ و كاهش تلفات را براي سيستمهاي قدرت واقعي، با هر تعداد شين امكان پذير سازد. در اين ايده سطح تغييرات ولتاژ شينها و همچنين قابليت كنترلي ادوات كنترل از قبيـل خـازنـها و راكتـورهـاي مـوازي و ترانسفورماتورهاي تپ چنجردار را به مجموعه فازي تبديل كرده كه قابليت كنترلي اين ادوات با استفاده از ضرائب حساسيت محاسبه ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *