منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع شعاعي جهت بهبود شرايط عملكردي شبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

دانلود مقاله  : جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع شعاعي جهت بهبود شرايط عملكردي شبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

 

اين مقاله روشي جديد براي جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و در كنار آن انجام بازآرايي بهينه را ارائه ميدهد. به گونهاي كه در مرحله اول، به تعيين مكان و مقدار

منابع توليدات پراكنده پرداخته شده و در ادامه جهت افز ايش اثر بخشي اين منابع، فرايند تعيين مكان و مقدار توليدات پراكنده به صورت همزمان با باز آرايي بر روي شبكه

انجام گرفته شده است.

هدف از اين پژوهش كاهش تلفات شبكه، افزايش ميزان پايداري ولتاژ و همچنين متعادل سازي ميزان

بارگذاري خطوط ميباشد. مسئله مورد مطالعه يك مسئله غيرخطي ميباشد كه جهت حل آن از الگور يتم بهينه يابي جستجوي هارموني استفاده شده است .

اين الگوريتم داراي دقت و سرعت همگرايي بالاتري نسبت به سا ير روشهاي جستجوي هوشمند ميباشد. همچنين جهت ايجاد توانايي جستجوي چند هدفه در الگوريتم

مورد استفاده از سيستم فازي استفاده گرديده است .

روش پيشنهاد ي بر روي شبكه هاي شعاعي 33 و 69 باسه پياده سازي گرديده و نتايج بدست آمده بر كارآيي الگوريتم ارائه شده تاكيد دارد.

 

 

حسين دهقان دهنوي سعيد اسماعيلي مسعود رشيدي نژاد
دانشگاه شهيد باهنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *