مكان يابي نيروگاه هاي گازي با استفاده از GIS

با رشد جمعيت، توسعه بخشهاي صنعتي، كشاورزي و …. ميزان تقاضاي انرژي الكتريكي پيوسته در حال افزايش بوده است. تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز، اغلب مستلزم احداث نيروگاه هاي جديد مي باشد . عمليات احداث نيروگاهها پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي فروان دارد و لذا انجام مطالعات گسترده در اين زمينه، قبل از احداث يك نيروگاه مي باشد . با توجه به تأثير موقعيت مكاني نيروگاه در هزينه توليد و انتقال انرژي، محيط زيست و …. اهميت موضوع انتخاب مكان مناسب در زمينه احداث نيروگاه آشكار مي گردد. ماهيت مكاني اين مسأله، مشكلات مربوط به تلفيق اطلاعات در روشهاي قديمي و همچنين ويژگيهايي از GIS نظير قابليت كار با حجم عظيم اطلاعات مكاني و توصيفي، امكان استفاده از توابع تجزيه و تحليل و تلفيق لايه هاي مختلف اطلاعاتي و نهايتاً ارائه نتايج بصورت گر افيكي، استفاده از آن را بعنوان راه حلي مفيد و كارا در تعيين موقعيت مناسب براي احداث نيروگاه ها مطرح مي نمايد. در اين مقاله ضمن شناسايي پارامترهاي مهم در تعيين موقعيت مكان مناسب براي احداث نيروگاهها نظير راههاي ارتباطي، خطوط لوله گاز و … نقش و ميزان تأثيرگذ اري هر يك از عوامل فوق در مكانيابي نيروگاههاي گازي مشخص گرديده و در نهايت از مدلهاي منطق بولين و همپوشاني شاخص براي تعيين مكان احداث اين نيروگاهها در محيط GIS استفاده شده است.

 

مهندس سارا بهشتي فر
دكترمحمد جواد ولدان زوج
دكترمحمد سعدي مسگري
مهندس محمد كريمي
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي- دانشكده نقشه برداري- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *