مكان يابي سيستم هاي فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات

تجديد ساختار سيستم قدرت و كاستي ظرفيت انتقال انرژي توجه عمومي را به سمت منابع توليد پراكنده سوق داده است. مكان يابي مناسب DG ها در شبكه قدرت دستيابي به حداكثر منافع نهفته در آنها راميسر مي سازد. اين مقاله روشي براي تعيين مكان بهينه سيست مهاي فتوولتائيك متصل به شبكه به عنوان يكي از پر كاربردترين تكنولوژي هاي DG با هدف كاهش تلفات و آزادسازي ظرفيت شبكه هاي توزيع شعاعي ارائه مي كند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *