مكانيابي تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مكانيابي تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي به صورت يكطرفه

دانلود مقاله : مكانيابي تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي به صورت يكطرفه

حفره هاي به وجود آمده در مرحله ساخت كابل، مهم ترين منشاء توليد تخليه جزئي در كابل به حساب مي آيند . تخمين محل حفره در طول كابل، يكي از روش هاي  متداول براي ارزيابي عايقي كابل هاي فشار قوي است . دو ويژگي مهم روش هاي ارائه شده براي مكان يابي تخليه جزئي در كابل هاي فشار قوي يكي قابليت روش  براي اجراي در حين كار يا به صورت جدا شده از شبكه است و ديگري يك طرفه يا دو طرفه بودن روش است (به اين معني كه از اطلاعات جمع آوري شده از يك انتهاي  كابل استفاده مي شود يا از اطلاعات هر دو طرف استفاده مي شود). تا به امروز تمامي روش هاي پيشنهادي يا به صورت دوطرفه در حين كار هستند يا به صورت يك  طرفه و جدا شده از شبكه هستند . در اين مقاله روشي بر پايه الگوريتم ريخت شناسي ارائه شده است كه مي تواند محل تقريبي وقوع تخليه جزئي در عايق كابل  هاي فشار قوي را (در شرايط كه يك حفره در عايق كابل وجود داشته باشد) به صورت يك طرفه در حين كار تخمين بزند . همچنين، روشي براي تشخيص و نويز زدايي  پالس تخليه جزئي بر پايه ريخت شناسي رياضياتي پيشنهاد شده است . داده هاي جمع آوري شده از تست ميداني نيز براي ارزيابي الگوريتم پيشنهادي تشخيص و نويززدايي مورد استفاده قرار گرفته اند.

محسن بخشي آشتياني سيد محمد شهرتاش
دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران – ايران تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *