شبكه عصبي مصنوعي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق –  بررسي خواص الكتريكي مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي، يكي از انواع مقره هاي پرسلاني مي باشند كه به علت دارا بودن هدايت

جزئي در سطح، با بالا رفتن دما در سطح علاوه بر خشك باقي نگهداشتن مقره، سبب يكنواختي در توزيع ولتاژ اطراف

مقره مي شود.

در اين تحقيق پس از ساخت لعاب نيمه هادي و بهينه سازي شرايط ساخت لعاب،

خواص الكتريكي مقره هاي پرسلاني 120KN و 160 مطابق با استاندارد IEC 383 مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج نشان دادند كه افزودن 30٪ جزء نيمه هادي كننده به لعاب پايه، در دماي سينترينگ 1270oC ،مقاومت سطحي 40MΩ

از خود نشان مي دهد و ولتاژ شكست ضربه صاعقه و ولتاژ جرقه خشك در اين حالت، به ترتيب 130/15kV و 74kV به دست آمد.

همچنين نتايج آزمون اندازه گيري تداخل راديويي و ولتاژ پايداري در شرايط مه، نتايج مناسبي را در حالت استفاده از لعاب نيمه هادي در مقايسه با

حالت معمولي نشان دادند.

استفاده از مقره هاي پرسلاني در خطوط انتقال و توزيع نيرو از ساليان قبل وجود داشته

و هم اكنون نيز بازار وسيعي را به خود اختصاص داده است. ويژگي هاي منحصر به فرد اين مقره ها به همراه طول عمر بالاي آنها، دليل اصلي

استفاده از اين نوع از مقره ها مي باشد.

نسترن رياحي نوري 1 – علي مهديخاني 2 – مهرنوش هور 3 – بيژن بابايي نژاد 4
1و 2و 3 – پژوهشگاه نيرو – پژوهشكده شيمي و مواد – گروه پژوهشي مواد غيرفلزي
4 – كارخانه مقره سازي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *