مقدمه اي بر نحوه به كارگيري فن آوري اينترنت اشياء در شبكة هوشمند صنعت برق كشور

يكي از مباحث مطرح در شبكههاي هوشمند برق، بررسي امكان به كارگيري فن آوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات با توجه به الزامات شبكة برق است . بهطور كلي افزايش سطح اطلاعات سيستم قدرت و بهبود ميزان بهره وري استفاده از زيرساخت هاي ارتباطي در سيستمهاي برق موجود در كليه رده هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف در صنعت برق مورد نياز است . فن آوري اينترنت اشياء ) (IoTيكي از فنآوريهايي است كه مي تواند در توسعه و ارتقاء شبكه هاي هوشمند برق نقش مؤثري داشته باشد. در اين مقاله به ارائه روش بررسي تطابق و سازگاري فن آوري مخابراتي منتخب، براي كاربردهاي اينترنت اشياء در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *