مقدمه اي بر آنتن هاي متناوب لگاريتمي Log Periodic Dipole Array

nt-style: normal; font-variant: normalدراين مقاله به بررسي دسته اي ازآنتهاي پهن باند موسوم به log periodic antennaمي پردازيم. ويژگي عمده اين آنتنها پهناي باند بالاي آنها است. در اين مقاله ابتدا نحوه طراحي اصول آنتنهاي پهن باند را بيان كرده و گام به گام تا طراحي log periodic antennaپيش مي رويم. سپس به بررسي اين آنتها بر روي pcbوكاربردهاي اين نوع طراحي در ادوات مايكرومي پردازيم در پايان نوع جديدي از اين آنتنها را كه به شكل حلقوي ساخته مي شود را بررسي خواهيم كرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *