مقايسه مدل سازي كامل و معادل يك مزرعه بادي نمونه با استفاده از DIgSILENTنرم افزار

امروزه با توجه به گسترش استفاده از انرژي باد در توليد توان الكتريكي و تاثير آن بر شاخص هاي بهره برداري شبكه، مدل سازي
مزارع بادي در سيستم هاي قدرت بسيار مورد توجه قرار گرفته است. تاكنون روش هاي مختلفي براي مدل سازي مزارع بادي ارائه شده است بطوريكه از نظر پارامترهاي دقت و زمان شبيه سازي با يكديگر متفاوتند. به هرحال تاكنون معيار مناسبي براي ارزيابي اين مدلهاي معادل ارائه نشده است. Pدر اين راستا، مي توان مدل كاملFTRP0Fيك مزرعه بادي را بعنوان معيار براي سنجش دقت مدل هاي معادل د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *