مقايسه كارايي و پايداري الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي

شبكه هاي اقتضايي مجموع هاي از گر ههاي متحر كاند كه بدون استفاده از زيرساخت هاي ثابت، اقدام به تبادل داده مي كنند. بدليل عدم وجود زيرساخت در اين شبكه ها، هر گره خود وظيفه ي مسيريابي را بر عهده دارد، بنابراين لزوم وجود الگوريتم هاي مسيريابي خاص اين شبكه ها اجتناب ناپذير است. الگوريتم مسيريابي مورد استفاده، بايد بتواند با توجه به تغيير مداوم سرعت و جهت حركت گره ها، ضمن داشتن Throughput خوب و سربار كم، پايداري خود را در ارسال داد هها هنگام حركت گره ها، حفظ كند. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از شبيه سازي ، throughput و پايداري خود را در ارسال داد هها هنگام حركت گره ها حفظ كند. در Throughput و پايداري سه الگوريتم مسيريابي AODV ،DSDV و DSR با هم مقايسه شود. همه ي شبيه سازيها با استفاده از NS2 انجام شده است.

 

بهمن درويشي- سيد محمد جلالي- محمد رضا يوسفي زاده نائيني

دانشگاه صنعتي اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *