مقايسه كارايي تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و جستجوي محلي در حل مساله TSP

اين مقاله درباره تعدادي از عملگرهاي جديد الگوريتم ژنتيك و تركيب آنها با الگوريتم هاي جستجوي محلي به همراه نمايش كارآيي آنها در حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) بحث مي كند. تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و جستجوي محلي تاثير بسياري در يافتن تور بهينه دارد. الگوريتم هاي جستجوي محلي بكار گرفته شده عبارتند از M-LocalOpt و LocalOpt ، Remove Sharp و عملگرهاي الگوريتم ژنتيك، شامل (Initialization Heuristic(IH  و (Rectangle-Mapped Crossover(RMX مي باشند كه با تعداد ديگري از عملگرهاي موجود مقايسه شده اند.

 

 

مرتضي ايرواني ، رضا رمضاني
موسسه آموزش عالي سجاد مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *