مقايسه فني، اقتصادي و زيست محيطي در بهره برداري از سيكل آب و بخار نيروگاه شهيد منتظري به روش قليايي، نيمه قليايي و سيستم خنثي

در كنترل شيميايي سيكل آب و بخار نيروگاه ها از سه شيوه مختلف قليايي، نيمه قليايي و خنثي و يا مخلوط روش هاي ذكر شده استفاده مي گردد. مخلوط روش ها به اين منظور است كه براي مثال در بخشي از سيستم شيوه خنثي و در بخش ديگر از روش قليايي و يا نيمه قليايي استفاده مي گردد. محدوديت هاي شيوه هاي بهره برداري در نيروگاه هاي داراي برج خشك و به ويژه از جنس آلومينيوم و از نوع غير مستقيم ( سيستم هلر) بيشتر از نيروگا ههاي ديگر مي باشد. از ديدگاه ديگر در بيشتر نيروگا هها از هيدرازين براي ايجاد لايه پسيو استفاده مي شود كه استفاده از اين ماده شيميايي به جز موارد اقتصادي، رعايت اصول ايمني خاصي را شامل مي گردد. بنابراين اگر بتوان تزريق اين ماده را حذف نمود، اقدام مناسبي شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *