مقايسه عملكرد كنترل كننده توان راكتيو ژنراتور بادي و جبران ساز استاتيك توان راكتيو براي خطاي شبكه

یكي از تفاوتهاي مهم و پايه اي نيروگاههاي بادي با نيروگاههاي متعارف، در كنترل توان راكتيو و به خاطر تفاوت ذاتي ژنراتور بكار رفته در اين دو نيروگاه است. از آنجا كه در ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه، جريان روتور مستقل نيست و روتور از طريق مبدل متصل به شبكه تغذيه مي شود، بنابراين در صورت افت ولتاژ شديد شبكه، تغذيه روتور قطع شده كه خود باعث جذب شديد توان راكتيو توسط ژنراتور و افزايش خطرپذيري ناپايداري ولتاژ مي گردد. به همين منظور لازم است تدابير كنترلي لازم براي كنترل توان راكتيو به منظور دوري از مرز ناپايداري ولتاژ بكار رود. اين مقاله به بررسي و مقايسه دو كنترل كننده توان راكتيو ژنراتور القايي و كنترل كننده استاتيك توان راكتيو SVCدر بهبود بازيابيولتاژ پايانه ژنراتور پس از وقوع خطا در شبكه مي پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *