مقايسه عملكرد شبكه MLP و شبكه RBF براي شبيه سازي سلول هاي خورشيدي

سيستمهاي فتوولتائيك منابع قدرت غير خطي هستند كه توان خروجي آنها به شدت تحت تاثير دو عامل تابش و دماي محيط مي باشد. يكي از معايب اين سيستمها  بازده بسيار پايين آنها مي باشد, چرا كه سلولهاي خورشيدي به ندرت در نقطه حداكثر توان كار مي كنند. در اين مقاله دو روش شبكه عصبي MLP و RBF براي شبيه  سازي سلول خورشيدي استفاده شده است . پس از پياده سازي دو روش شبكه عصبي فوق , داده هاي اندازه گيري به دست آمده از يك سلول واقعي ساخت  شركت فيبر نوري ايران به شبكه اعمال و نتايج مدل سازي ارائه شده و سپس نتايج بدست آمده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *