مقايسه روش ها و مدل هاي گوناگون خنك كاري پره هاي توربين گاز

چرخه هاي توربين هاي گاز پيشرفته براي افزايش دماي ورودي توربين از فناوري هاي خنك كاري پره پيشرفته بهره مي برند . دقت مدلسازي و بهينه سازي اين چرخه ها به مدل خنك كاري پره بستگي دارد . در اين مقاله، مدل هاي مختلف خنك كاري به همراه روش هاي گوناگون محاسبه هواي موردنياز جهت خنك كاري، افت فشار سكون و نسبت فشار طبقات ارائه مي گردد . تغييرات ظرفيت گرمايي و انتالپي با دما در هر دو مدل در نظر گرفته شده است . تركيب جريان گاز در توربين مرحله به مرحله به دليل خنك كاري با هوا تغيير مي كند. اين مدل ها با نتايج دو توربين گاز ارزيابي شده كه مطابقت خوب با داده هاي سازنده را نشان مي دهند. در ادامه مقايسه اي بين دو مدل طبقه به طبقه و پيوسته صورت گرفته
است. نتايج نشان مي دهد كه مدل طبقه به طبقه توانايي بهبود با تغيير طبقات در اثر تغييرات نسبت فشار را داراست.

آرين تبري ، علي حاجيلوي بنيسي ، هيوا خالدي ، احسان صادقي
كارشناس ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي
دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف
كارشناس ارشد مهندسي مكانيك
كارشناس گروه مكانيك، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو
دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك
ايران، تهران، خيابان آزادي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *