مقايسه رفتار لرزه اي تجهيزات محوطه پست هاي انتقال

در مقوله ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يك واحد صنعتي، همواره بررسي و مطالعه اجزاي گوناگون آن به منظور ايجاد شناخت اوليه از اهميت آن جزء و نحوه عملكرد لرزه اي آن، كاملاً ضروري است . پست هاي انتقال نيز به عنوان يك واحد صنعتي پيچيده كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي به طور مستقيم و يا غير مستقيم بدان وابسته اند و نقش ويژه اي در شريان حياتي برق ايفا مي كنند، از اين امر مستثني نمي باشند .
يكي از مهمترين بخش هاي ثابت و حياتي هر پست تجهيزات موجود در محوطه آن مي باشد. تجربه زلزله هاي گذشته حاكي از آن است كه تمامي تجهيزات موجود در پست ها ممكن است در اثر زلزله آسيب ببينند هر چند كه ميزان خرابي اين تجهيزات با يكديگر متفاوت است . بديهي است كه خرابي هر يك از اين تجهيزات ممكن است عملكرد كلي يك پست را تحت تاثير قرار دهد كه ميزان اين تاثير بستگي به نقش تجهيز
در پست دارد. در اين مقاله، رفتار لرزه اي هر يك از تجهيزات محوطه پست ها از جنبه هاي آماري، كيفي و كمي مورد ارزيابي قرار گرفته و با يكديگر مقايسه شده است.

 

محمد جاويد جليلي
كارشناس ارشد مهندسي عمران – سازه
مركز توسعه فن آوري نيرو (متن)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *