مقايسه بازده و عملکرد تکنولوژيهای مدرن درايو باسرعت متغيير

موتورهای را Brushless DCکي ی از تکنولوژيهای نو ني به درايو با سرعت ييمتغ ر دارد. مقا بيسه ين عملکرد و بازده موتورها و شيوه های درا مي یو تواند به مصرف کننده ايی جهت انتخاب تکنولوژی متناسب با کاربری مورد نظر کمک کند.در اين مقاله اصول کلی درا وي موتورهای جاروبکدار، موتورهای يیالقا وموتورهای بدون جاروبک جريان مستق بي يم ان شده نتايج به دست آمده ازآزمايشات مورد يق اس قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *