مقايسة فني و اقتصادي ساختارهاي دايروي، بيضوي و مستطيلي در ترانسفورماتورهاي خشك

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي خشك و بطور خاص انواع رزيني آن، در سالهاي اخير به طور قابل ملاحظهاي در صنعت برق و بخصوص در محدودة توزيع نيروي برق مورد استفاده قرار گرفتهاند. خواصي مانند عدم اشتعال پذيري و عدم جذب آلايندهها توسط ترانسفورماتورهاي خشك رزيني سبب گرديده است تا اينگونه از ترانسفورماتورها به جايگزين بسيار مناسبي براي ترانسفورماتورهاي روغني در مناطق مسكوني، بيمارستانها، كشتيها وتبديل شوند. با توجه به اهميت ابعاد و هزينة ترانسفورماتورهاي خشك هم براي مصرف كننده و هم براي توليد كنندگان، طراحي بهينه اينگونه از ترانسفورماتورها بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *