مقاومت مرزي خطا در مورد حفاظت ديستانس مجهز به ارتباطات مخابراتي داراي مشخصه مهو

يكي از عواملي كه همواره باعث اشتباه در عملكرد رله ديستانس مي شود، وجود مقاومت خطا در حلق خطاي تكفاز به زمين مي باشد. در مورد اين مقاومت دو مسئله وجود دارند : عدم مشخص بودن اندازه اين مقاومت از ديدگاه سيستم حفاظتي و عدم برابري امپدانس تحميلي ناشي از اين مقاومت در نقطه رله گذاري با اندازه آن . در صورتي كه مقاومت خطا در حلقه خطا حضور داشته باشد، ممكن است كه امپدانس اندازه گيري شده اهمي خالص نباشد . اين تغيير امپدانس اندازه گيري شده از ديدگاه سيستم حفاظتي به عوامل ساختاري و بهره برداري شبكه قدرت وابسته مي باشد. در اين مقاله مقاومت خطاي مرزي حفاظت ديستانس مجهز به ارتباطات مخابراتي ارائه شده است . در اين جا ابتدا روابط
مربوط به اين مقاومت ارائه شده و در ادامه منحني مقاومت خطاي مرزي عنوان شده است . در اين مقاله جهت ملموس تر شدن مطالب عنوان شده از يك سيستم عملي جهت نمايش نحوه تغييرات منحني مقاومت مرزي به ازاي تغييرات حاصل شده در شرايط سيستم قدرت استفاده شده است.

 

حسين شاطري -صادق جمالي
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *