مقاله كاربرد ژنراتورهای دو سو تغذيه در توربين های بادی

مقدمه :
گسترش روز افزون تولید برق از انرژي بادي و افزایش مزارع بادي در چند دهه اخیر از یکسو و بالطبع اثر رفتار نرمال و گذراي این واحدهاي تولید انرژي بر شبکه برق و بعض ا شبکه توزیع برق از سوي دیگر ، لزوم شناخت اجزاي داخلی این واحدها و آرایشهاي مختلف آنها را ، براي طراحی مناسب و بهینه چنین سیستمی در شرایط مختلف به وضوح نشان می دهد . توربین هاي بادي همان طور که می دانیم در دو نوع سرعت ثابت و سرعت متغیر به کار می روند . در نوع سرعت ثابت امکان تغییر %1 سرعت روتور وجود دارد و بصورت مستقیم به شبکه متصل می شوند . در انواع سرعت ثابت اکثرا سرعت به نسبت فرکانس شبکه تثبیت می شود و ولتاژ متاثر از سرعت باد است یعنی نوسانات باد در عملکرد توربین و ولتاژ خروجی تاثیر گذار است . براي توربین هاي سرعت متغییر که ژنراتور توسط تجهیزات الکترونیک قدرت کنترل می شوند ، این امکان فراهم است که سرعت روتور کنترل شود . در این روش نوسانات توان که بوسیله تغییرات باد که ممکن است زیاد یا کم باشند بوسیله تغییر سرعت روتور مستهلک می شوند .

در ژنراتورهاي سرعت متغير ، سرعت چرخش در محدوده اي قابل تغيير است . اين ژنراتورها به دو دسته تقسيم می شوند که اين تقسيم بندي مي تواند بر اساس اتصال مستقيم يا غير مستقيم ژنراتور به شبکه يا بر اساس مرتبه تواني کامل 1 يا کسري مبدل بکار رفته براي ژنراتور باشد . در واقع ، چون اتصال غير مستقيم به شبکه معادل با بکارگيري مبدلي با مرتبه ي تواني کامل و اتصال مستقيم به شبکه معادل با بکارگيري مبدلي با مرتبه ي تواني کسري است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *