مقاله شناسایی و طبقه بندی انواع اغتشاشات کیفیت توان با شبکه های عصبی موازی و تبدیل موجک گسسته

نام کامل مقاله : شناسایی و طبقه بندی انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكه های عصبی موازی و تبديل موجك گسسته

نویسندگان : مريم رحمتی گروسی – محمود رضا شاكرمی – فرهاد نامداری

دانشکده فنی و مهندسی , گروه برق قدرت دانشگاه لرستان

 

چکیده :

در اين مقاله روش جديدی برای شناسايی و طبقه بندی انواع اغتشاشات كيفيت توان ارائه شده است . روش پيشنهادی ضمن تفكيك اغتشاشات از سيگنال های سينوسی ، قادر به تعيين نوع اغتشاش مي باشد . شكل موج های دارای اغتشاش برمبنای استاندارد IEEE 1159 توليد شده و با استفاده از تبديل موجك گسسته نويز زدايی شده اند . سپس معيار جديدی معرفی شده كه با استفاده از آن سينوسی يا اغتشاشی بودن سيگنال تشخيص داده می شود . اگر سيگنال سينوسی باشد ، الگوريتم طبقه بندی فعال نشده و اين موجب كاهش زمان محاسباتی می شود . چنانچه سيگنال دارای اغتشاش باشد ، با استفاده از تبديل موجك گسسته تجزيه شده و اطلاعات مفيد آن استخراج می شود . بر اساس اين اطلاعات ، بردارهای ويژگی مناسبی انتخاب شده و به عنوان ورودی به شبكه های عصبی موازی اعمال شده اند . اين روش برای همه  اغتشاشات كيفيت توان شامل آفست DC ، نوسان ولتاژ ( فليكر ) ، قطعی ، كمبود ولتاژ ، بيش بود ولتاژ ، هارمونيك ها ، شكاف ، گذرای ضرب ها ، گذرای نوسانی و هشت تركيب از آنها شامل هارمونيك توأم با گذرا ، هارمونيك توأم با فليكر ، هارمونيك توأم با كمبود ولتاژ ، هارمونيك توأم با بي شبود ولتاژ ، فليكر توأم با كمبود ولتاژ ، فليكر توأم با بي شبود ولتاژ ، گذرا توأم با كمبود ولتاژ و گذرا توأم با بيش بود ولتاژ انجام شده است . سپس دقت اين روش در شرايط نويزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ، نتايج نشان دهنده عملكرد بسيار خوب آن در همه نسبت های سيگنال به نويز می باشد . در پايان نتايج اين روش با چند روش معتبر مقايسه شده است .

از جمله مزايای روش پيشنهادی در اين مقاله می توان به دقت بالا به دليل انتخاب بردارهای ويژگی مناسب ، سرعت بالا به دليل استفاده از معيار تشخيص سيگنال سينوسی از اغتشاشی و استفاده از شبكه های عصبی موازی به عنوان طبقه بندی كننده و دقت بالا در نسبتهای مختلف سيگنال به نويز به دليل استفاده از روش نويز زدايی مناسب ، برای انواع اغتشاشات كيفيت توان و تركيب های آنها اشاره نمود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *