مقاله آشنایی با UPS – منابع تغذیه بدون وقفه

دستگاهي الكترونيكي است به منظور تامين پيوسته انرژي براي دستگاههاي مصرف كننده كه به اختلالات موجود در شبكه و قطع بـرق حـساس بـوده و بـه دليـل ضرورت و حساسيتهاي فوق العاده زياد جزو تجهيزات حياتي مجموعه هاي كامپيوتری ، مخابراتی ، كنترل و ابزار دقيق ، آزمايشگاهی و بيمارستانی مي باشند .

كاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ ، تغيير فركانس ، انواع اعوجاج لحظه اي يا دائم ، نمونه هايي ازمشكلات ايجاد شده بر روي شبكه هاي برق شهري مـي باشـند . دسـتگاه هاي الكترونيكي پيشرفته و حساس نظير سيستم هاي كامپيوتری ، تجهيزات مخابراتی و پزشكي با توجه به كاربردهاي ويژه و حساسی كه دارند نيازمنـد تجهيـزات ضروری مانند منبع تغذيه بدون وقفه و نسبتا دقيق بوده تا ولتاژ و فركانس ثابت و قابل اطمينان را تامين نمايد . در كشورهای پيشرفته عليرغم قطع برق شهر ، دستگاه   UPS از وسايل ضروري كامپيوترها محسوب مي شود .

به عنوان مثال در صورت وجود كـوچكترين اغتـشاش در برق شهر بخش كنترل كامپيوتر ، با توليد يك پالس موجب خاموش و روشن شدن مجدد ( Restart ) كامپيوتر مي گردد . لذا با اين عمل اطلاعاتي كه در حافظـه RAM سيستم وجود دارد ، از بين رفته و زيان هاي جبران ناپذيری به كاربر وارد شده و حاصل كار كاربر در چند لحظه از بين مي رود .

در مورد ساير سيستمهاي حساس نظير دستگاههاي مخابراتي و شبكه هاي اطلاعاتي نيز با قطع يا تغيير مشخصات منبع تغذيه ، هماهنگی بخشهای مختلـف دسـتگاه بهم خورده و بر اثر قطع و وصل هاي متوالی ، علاوه بر صدماتی كه به قطعات دستگاه وارد می شود ، عملكرد كل سيستم با اختلال مواجه مي گردد . با توجه به مطالب فوق ، نياز به وجود دستگاهی كه بتواند جايگزين مناسبی براي برق شهر در مواقع اضطراري گرديده و با حذف اختلالات شبكه تغذيه مدارات حساس را بـر عهـده گيرد ، نمايان می شود .

اين دستگاه يو پي اس نام دارد و جهت استفاده كاربران ، انرژی  DC را به  AC تبديل می كند . لازم به ذكر است كه در مواقع قطع بـرق مي تـوان از ژنراتوهـای AC جهت تغذيه دستگاه ها استفاده نمود ولي اين منابع با توجه به مشكلاتي نظير شناور بودن ولتاژ و فركانس ، حجم بزرگ ، آلودگی صوتی ، دودزا بـودن ، زمـان طـولانی وصل شدن بعد از قطع برق و لزوم سرويس و باز بينی دائمی عملا كاربردی در دستگاههاي حساس ندارد . دستگاه های UPS با ابعاد كوچك و بدون نياز به سرويس دائمی و بدون ايجاد آلودگی ها با تثبيت ولتاژ و فركانس ، وسايل بسيار مناسبی جهت حفاظت سيستم ها در مقابل اختلالات برق شبكه مي باشد .

شرکت فاراتل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *