معيار حداكثر تشابه براي تخمين حالت در سيستم هاي توزيع با وجود زيرساخت ابزارهاي اندازه گيري هوشمند برق

اين مقاله به اندازهگيريهاي مهندسي براي توزيع توان در سيستم هاي توزيع و پردازش آنها پرداخته و راهكار پيشنهاد ي از
اندازهگيريهاي همزمان با جزئيات فازوري استفاده كرده است. يكي از مهمترين اجزاي يك سيستم مدرن مديريت انرژي در شركتهاي برق، فرآيند تخمين حالت سيستم قدرت براساس اندازهگيري كميات به صورت بلادرنگ ميباشد. حالت سيستم قدرت براساس مجموعهاي از مقادير مولفه مثبت ولتاژ كه از شينه هاي شبكه بطور همزمان تهيه مي شوند، تعريف ميگردد. كاربردهاي ممكن از اين تكنولوژي شامل كنترل ادوات در سيستمهاي توزيع، تشخيص و مديريت خطا ، مديريت انرژي و مجموعه وسيعي از پياده سازي استراتژي هاي مفيد بهره برداري از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *