معماري سيستم عامل در شبكه هاي توزيع شده گريد

يا شبكه هاي متصل كامپيوتري مدل شبكهاي جديدي است كه با استفاده از منابع متصل به هم امكان انجامدادن عمليات حجيم محاسباتي را ميسر ميسازد و در حقيقت نسل جديدي از شبكههاي توزيع يافته است. معماري گريد به اين علت پيشنهاد ميشود كه ماهيت گستردگي اينترنت باعث برانگيخته شدن محيطي به نام گريد براي ايجاد سيستمي قابل گسترش با كارايي بالا ، تعميم پذير و امن ميشود لذا معماري مركزي كه براي اين هدف عنوان ميشود ميان افزار است كه GridOSناميده ميشود. در اين مقاله ابتداتوضيحات كلي در مورد سيستم و معماري گريد خواهيم داشت سپس به بررسي اجزاي سيستم عامل گريد و سرويس هاي ارائه شده توسط اين سيستم عامل خواهيم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *