معرفي يك روش جديد و ساده براي اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس سيستم زمين قدرت

در اين مقاله، يك روش ابتكاري و ساده براي اندازه گيري امپدانس سيستم زمين قدرت در رنج فركانسي وسيع معرفي شده و براي نشان دادن كارايي آن يك دستگاه اندازه گير هماهنگ با روش مورد نظر طراحي و ساخته شده است. به عنوان يك روش جديد و ساده، به جاي شكل موج ولتاژ سينوسي، شكل موج ولتاژ مربعي در رنج فركانسي وسيع )از 50هرتز تا حدود 100 كيلو هرتز( به سيستم زمين قدرت تحت اندازه گيري اعمال مي شود. اندازه گيري امپدانس سيستم زمين قدرت در چنين رنج
تاك فركانسي وسيعي نون به ندرت صورت گرفته است. با استفاده از اين روش نيازي به مسائل دردسرساز و پرهزينه قرار دادن فيلترهاي خروجي در دستگاه اندازه گير براي توليد شكل موج سينوسي در فركانسهاي مختلف، يا ايجاد يك شكل موج تصادفي كه همه هارمونيكهاي مورد نياز را يكجا در بر داشته باشد نخواهد بود. براي اطمينان از دقت اندازه گيري دستگاه، نتايج اندازه گيري امپدانس يك بار سلفي- مقاومتي و يك سيستم زمين نوعي در مقايسه با نتايج تئوري آورده شده است. در انتهاي مقاله نيز چند تست اندازه گيري بر روي سيستمهاي زمين مختلف صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *