مطالعه پایداري گذراي شبکه برق آذریایجان با طراحی کنترل کننده هاي مناسب و مطالعه پایداري گذراي شبکه برق آذریایجان با طراحی کنترل کننده هاي مناسب و تنظیم پارامترهاي AVR و گاورنر نیروگاه اردبیل

در این مقاله پایداري شبکه انتقال برق آذربایجان با در نظر گرفتن اثر نیروگاه گازي در دست احداث اردبیل بدون سیستم هاي کنترلی و با طراحی سیستم هاي کنترلی مناسب و تنظیم پارامترهاي AVR و گاورنر نیروگاه اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه ابتدا شبکه انتقال برق ایران بصورت کامل مدل شده است. سپسمعادلات الکتریکی و مکانیکی ژنراتورهاي نیروگاه اردبیل بدست آمده است. قدم بعدي طراحی AVR و گاورنر مناسب براي بهبود پایداري گذرا است. در انتها نحوه عملکرد شبکه انتقال برق آذربایجان با تنظیم پارامترهاي سیستم هاي کنترلی AVR و گاورنر واحدهاي گازي نیروگاه اردبیل بررسی شده است.

 

الناز گلستانی -دکتر محمد تقی بطحایی
شرکت برق منطقه اي آذربایجان- استاد دانشکده برق دانشگاه خوجه نصیرالدین طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *