مطالعه شبكه 20 kvبخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60سال پيش بنا نهاده شده و بهره برداري مي شودو توسعه شبكه فعلي مبتني برشبكه قديمي بوده است و در اكثر مواقع بعلت بعضي از محدوديت ها بصورت غير فني توسعه يافته و متاسفانه شبكه توزيع بخش قديمي شهر بخصوص شبكه فشار متوسط ناحيه مركزي شهر بصورت غير فني و در كمترين بازده در حال بهره برداري مي باشد در اين پروژه شبكه 20 kvسنتي شهر تبريز با كليه پست هاي موجود وارد نرم افزار DIgSILENTشده و شبكه موجود از نظر تلفات و كيفيت توان مورد تحليل قرار خواهد گرفت . از نقاط قوت پروژه مي توان به مطالعه شبكه موجود 20 kvشهر تبريز ، استخراج معايب شبكه 20kv موجود و پیشنهادات جهت کاهش تلفات اشاره کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *