مطالعه تطبيقي سياست هاي حمايت از توسعه و سرمايه گذاري در زمينه توليد پراكنده در كشورهاي امريكا، آلمان و تركيه

iدر اين مقاله به بررسي سياسـتهاي كـلان سـه كشـور ايـالات متحــده، آلمــان و تركيــه در زمينــه حمايــت از توســعه و سـرمايه گـذاري روي توليـد پراكنـده و همزمـان  خواهيم پرداخت. بررسيها نشـان مـيدهـد توليـد پراكنـده بـه عنوان يك راه حل زودبازده و دائمي مـيتوانـد نيـاز ظرفيـت افزايي و بهبود كيفيت برق مصرفي مشتركان مختلف را مرتفع سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *