مطالعهاي برروي پايداري و ولتاژ شكست نانو سيال بر پايه روغن ترانسفورماتور

اين مطالعه نانوسيالي بر پايه روغن ترانسفورماتور و با بكارگيري نانوذرات الماس تهيه و اثر ميزان سورفكتانت سوربيتان مونواولئات در ميزان پراكندگي نانو ذرات مذكور در روغن ترانسفورماتور و پايداري نانوسيال حاصله بررسي گرديد. همچنين اثر نانو ذرات الماس، اكسيد آلومينيوم، و اكسيد سيليسيوم و اكسيد تيتانيوم بر روي ولتاژ شكست روغن ترانسفورماتور مطالعه شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *