مطالعة موردي، بررسي اثر عيوب گيربكس بر عملكرد توربين بادي و ميزان اثربخشي هريك از راهكارهاي اصلاحي بر بهبود آن

توربين بادي 25كيلوات تمام خودكار ساخته شده توسط پژوهشگاه نيرو، پس از نصب اوليه مشكلاتي را هنگام راهاندازي و توليد توان از خود نشان ميداد. با بررسي دقيقتر و انجام برخي تستها، بالا بودن گشتاور لازم براي غلبه بر اتلافات داخلي گيربكس منشاء اصلي اين عيوب تشخيص داده شد. در ادامه با توجه به محدوديتهاي فني در انجام اصلاحات بنيادين، مجموعههاي از راهكارهاي ممكن بررسي و اعمال گرديد. پس از نصب مجدد گيربكس بر روي توربين، تست عملكرد توربين مويد موفقيت اصلاحات بود. نظر به موفقيت آميز بودن روش تجربي اصلاحات، چكيدهاي از اقدامات صورت گرفته و ميزان اثر هر اقدام در مقالة حاضر منعکس میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *