مطالعات موردي تأثير بالانس هيدروليكي بر كارايي هيدرومكانيكي الكترو بويلر فيد پمپ ها

مطالعات موردي در ز مينه اثرات بالانس هيدروليكي  بركارايي وارتعاشات بويلر فيد پمپها  با تأكيد بر جنبه هاي اقتصاد مهندسي، در نيروگاه حرارتي زرگان اهواز انجام شده است . سايش وحركت محوري پمپ افزايش قابل ملاحظه ارتعاشات در سه جهت كارتزين به و يژه در جهت هاي شعاعي را باعث شد. آناليز فركانسي نشان مي دهد در مواردي فركانسهاي غالب بر هيچ يك از فركانسهاي كاركردي بويلر فيد پمپ
منطبق نيست. همچنين نشان داده شد در صورت پايش  دقيق رفتار بالانس هيدروليكي محوري وشناخت تعامل آن با ارتعاشات و كارايي ، به نحو بسيار مؤثري مي توان هزينه هاي تعمير و نگهداري بويلر فيد پمپ را با پيش بيني زمان مناسب براي تعميرات اساسي آن كاهش داد.

 

احمد حسين آصفي نژاد- كارشناس ارشد مكانيك
شركت صنايع برق و انرژي صبا
(نيروگاه حرارتي زرگان اهواز- دفتر مطالعات و برنامه ريزي فني)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *