مطالعات امپدانس الكترود زمين عمودي به روش مدل توزيع پارامتري

اين مقاله ، ابتدا مدل توزيع پارامتري سيستم زمين كه توانايي تحليل فركانس بالاي هر سيستم زمين متشكل از هادي نازك را در خاك همگن دارد ، ارائه مي نمايد . دراين مدل كليه اثرات متقابل الكترومغناطيسي قطعات هادي هاي سيستم زمين در نظرگرفته مي شود . پس ازاطمينان ازصحت مدل ، تاثير مقادير پارامترهاي الكترود عمودي بر مشخصه فركانسي امپدانس بررسي مي شود. مشاهده مي شود كه افزايش مقاومت
الكتريكي خاك موجب بالا رفتن امپدانس به ويژه در فركانس هاي پايين مي گردد . افزايش مقدار گذردهي الكتريكي خاك فقط موجب كم شدن امپدانس فركانس بالا مي شود . اثرات پوستي در فركانس هاي بالا ، موجب افزايش مقدار امپدانس مي شود. هرچه طول الكترود عمودي
بيشتر شود ، مقدار امپدانس كاهش مي يابد، ولي نرخ كاهش امپدانس در طول هاي بيشتر كمتر مي شود . تاثير شعاع الكترود عمودي در قياس با طول آن ناچيز است.

 

حسن منصف -سپيده سهرابي
دانشكده برق وكامپيوتر- پرديس دانشكده هاي فني– دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *