مطالعات اقتصادي كاربرد روشنايي ديجيتال در ايران

مصرف توسعه پر شتاب در همه ابعاد و رشد جمعيت موجب تسريع در رشد كمي مؤلفههاي مختلف بار الكتريكي گرديده است. يكي از بخشهاي قابل توجه تقاضاي برق از نظر ميزان مصرف انرژي بخش روشنايي ميباشد. افزايش بي رويهي مصرف بخش روشنايي، با توجه به مسئله كمبود ظرفيت توليد و عدم توانايي كافي در تأمين كامل و پيوسته تقاضاي انرژي الكتريكي بخصوص در طي ساعات پيك بار مشكلات صنعت برق را تشديد ميكند. با توجه به نقش عمده روشنايي در پيك بار لزوم جايگزيني
لامپهاي سنتي رايج در كشور با لامپهاي پربازده انكارناپذير است. مسئله روشنايي به اندازهاي مهم است كه آژانس بين المللي انرژي يكي از جديدترين وظايف خود را به كاهش مصرف انرژي بخش روشنايي اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *