مصرف انرژي با رويكرد سرمايه گذاري بخش خصوصي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مدلي براي بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد سرمايه گذاري بخش خصوصي (ارائه يك مدل كاربردي)

دانلود مقاله : مدلي براي بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد سرمايه گذاري بخش خصوصي (ارائه يك مدل كاربردي)

روشنايي معابر امروزه يكي از اجزاي مهم شبكه هاي توزيع محسوب مي شود چرا كه مخارج بسيار بالاي اجراي طرح هاي روشنايي به همراه هزينه هاي قابل ملاحظه  تعمير و نگهداري اين سيستم ها، درصد قابل توجهي از منابع مالي شركت هاي توزيع را به خود اختصاص مي دهد. از سوي ديگر مصرف انرژي الكتريكي سيستم هاي  روشنايي معابر 2/2% مصرف كل شبكه را شامل مي شود.با افزايش روز افزون تقاضاي انرژي الكتريكي، بهينه سازي مصرف انرژي به ويژه در ساعت اوج بار يكي از  بهترين راه كارها در كاهش ميزان سرمايه گذاري هاي مورد نياز جهت تأمين برق مي باشد. با اعمال قيمت واقعي و تمام شده هر كيلووات ساعت انرژي بعد از اجراي  طرح هدفمند كردن يارانه ها، استفاده از كليه روش هاي كاهش مصرف انرژي الكتريكي بخصوص در روشنايي معابر كه 100% انرژي الكتريكي را به خود اختصاص مي  دهد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. با استفاده از تجربيات و سوابق اصلاح و بهينه سازي روشنايي معابر ، روش اجرايي برون سپاري و استفاده از سرمايه  گذاري خصوصي براي اولين بار در كشور تهيه و تدوين شده است و در اين مقاله به كارفرمايان و سرمايه گذاران معرفي مي گردد.

سعيد مهذب ترابي- رسول دليررو يفرد
سازمان بهره وري انرژي ايران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *