مسيريابی وفقی در شبكه هاي مالتیکامپيوتر با سه کانال مجازی در هر کانال فيزيکی

يكي از مسائل مهم در پردازش موازي، مسيريابي پيامها از گره ١ مبدا به گره مقصد مي باشد كه توسط گرههاي مسيريابي انجام ميشود، به همين جهت الگوريتمهای مسيريابی به شکل وفقی و غير وفقی در شبکه های مالتی کامپيوتر ارائه شدهاند.الگوريتمهای مسيريابی غيروفقی با محدود کردن استفاده از کانالها و بافرهای مسيريابی، معمو ً لا به شکل معين مسيريابی انجام می دهند، در حالی که مسيريابی وفقی آزادی بيشتری در استفاده از کانالها و بافرهای مسيريابی داشته و تصميمات مسيريابی به صورت پويا انجام می گيرد که اينکار باعث استفاده بهينه از منابع و راندمان بالای]. در اين مقاله يک روش ] [۲] [ مسيريابی می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *