مروري بر نكات عملي طراحي كنترل ديجيتال اينورتر در يو پي اس هاي تكفاز به كمك DSP

روشهاي كنترل چند حلقهاي اينورتر در مقالات گذشته ارائه شدهاند. در اين مقاله مقايسة جامعي بين بعضي از متداولترينِ اين روشها از يك منظر جديد انجام شده و محاسن و معايب هر يك بيان شدهاست. پس از مدل سازي خطي اينورتر، مراحل طراحي كنترلر ديجيتال اينورتر گام به گام توضيح داده شده و بعضي از ويژگيهاي عملي نظير كيفيت توان خروجي و ملاحظات حفاظتي مورد بررسي قرار گرفتهاند. سرانجام كارايي روش انتخاب شده به كمك نتايج شبيه سازي و همچنين نتايج بدست آمده از آزمايشات عملي در يك يو پي اس 6 KVA مورد تائیید قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *