مدولاسيون كاهش ولتاژ مود مشترك در سيستم فتوولتائيك

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مقايسه روشهاي مدولاسيون كاهش ولتاژ مود مشترك در سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه سهفاز بدون ترانسفورماتور

دانلوئ مقاله : مقايسه روشهاي مدولاسيون كاهش ولتاژ مود مشترك در سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه سهفاز بدون ترانسفورماتور

در بسياري از كاربردهاي سيستم فتوولتائيك (PV) در سطح توان پايين ميتوان ترانسفورماتور را حذف كرد. با اين كار

ميتوان هزينه و حجم سيستم را كاهش داد، اما از طرف ديگر در اين سيستمها جريان نشتي

عبوري از خازن سرگردان آرايه PV ميتواند ايجاد مشكلاتي براي سيستم PV و شبكه كند.

 

از اين رو اين موضوع در سال هاي اخير به مسأله مهمي در طراحي سيستمهاي PV كوچك تبديل شده است .

روشهاي مختلفي براي كاهش اين مشكلات مطرح شده است كه شامل

ارائه ساختارهاي جديد و ياروشهاي مدولاسيون جديد است .

اين مقاله به بررسي و مقايسه روشهاي مدولاسيون متداول و روشهاي مدولاسيوني كه براي كاهش جريان مود مشترك ارائه

شده ميپردازد. هدف از اين مقاله كمك به طراحان سيستم PV براي انتخاب بهترين

و مناسب ترين روش مدولاسيون براي اتصال مستقيم و بدون ترانسفورماتور سيستم PV به شبكه است.

 

براي تائيد نتايج به دست آمده يك سيستم PV سه فاز متصل به شبكه بدون ترانسفورماتور در محيط MATLAB/SIMULINK شبيه سازي شده است.

 

سميه دريكوند
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران
جعفر ميليمنفرد
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران
گئورگ قرهپتيان
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *