مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تخمين مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت با استفاده از مدل ARMA و اندازه گيريهاي سنكرون

دانلود مقاله : تخمين مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت با استفاده از مدل ARMA و اندازه گيريهاي سنكرون

سيستم قدرت واقعي همواره و در حالت كار عادي تحت

تاثير اغتشاشهايي ناشي از تغييرات كوچك و تصادفي بار است كه در پي آن نوساناتي با دامنه بسيار كم از نوع Ambient در سيستم به وجود ميآيد .

دراين مقاله از مدل ARMA براي شناسايي مدهاي الكترومك انيكي با استفاده از اين نوع داده ها استفاده شده است و در آن وروديها به

صورت نويز سفيد و خروجيها دادههاي اندازه گيري شده توسط PMU وسيستم WAMS مي باشد .

پارامترهاي مدل مورد نظر با استفاده از روش Yule-Walker اصلاح شده محاسبه ميشود و براي افزايش دقت وسرعت فرآيند شناسايي

اين امكان فراهم شده است كه سيگنالها به صورت همزمان مورد استفاده قرار بگيرند. انتخاب كمترين تعداد سيگنالهاي

مناسب با معيار بيشترين مشاهدهپذيري از مد نيز دراين مقاله بحث و بررسي شده است.

روش مورد نظر بر روي سيگنال هاي به دست آمده از شبيه ساز ي سيستم 39 باسه New England

و داده هاي واقعي از خاموشي 1996 شمال غربي ايالات متحده پياده سازي و با روشهاي تحليل خطي سيگنال

كوچك و آناليز فوريه مقايسه شده است.

 

محمدرضا آقامحمدي فؤاد شيري

مركز مطالعات ديناميكي شبكه برق ايران، دانشگاه صنعت آب و برق
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *