مدل چند هدفه قيمت گذاري تزريق توان راكتيو توسط منابع توليد پراكنده بر اساس مدل خطي شده

 امروزه بازار توان راكتيو به عنوان يكي از مهمترين اجزاي بازار خدمات جانبي مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر، گسترش روز افزون منابع توليد پراكنده و قابليت هاي اين منابع جهت تامين توان راكتيو شبكه هاي توزيع، به عنوان بحثي جديد در زمينه بازار توان راكتيو مطرح گرديده است. در اين مقاله روش جديدي جهت قيمت گذاري توان راكتيو منابع توليد پراكنده در يك شبكه توزيع ارائه شده است. براي اين منظور منحني غيرخطي هزينه به ازاي تزريق توان راكتيو توسط يك تقريب سه تكه خطي مدل سازي شده و بر اساس آن منابع توليد پراكنده قيمت هاي خود را پيشنهاد مي دهند. در صورت زياد بودن تعداد منابع، خطي سازي سبب كاهش حجم محاسبات شده و امكان كنترل همزمان را فراهم مي نمايد. در نهايت طريقه تسويه بازار بر اساس قيمت هاي ارائه شده با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه انجام شده و قيمت تزريق توان راكتيو تعيين گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *